12 maart 2007

Ouderschapsverlof

We hadden het eerder over having babies en de strijd tegen de vergrijzing en het feit dat onze regeringen (in vergelijking met veel andere landen) te weinig doen om dat te stimuleren. Maar er is blijkbaar beterschap op komst. Afgelopen weekend stelden SP.A en CD&V de krachtlijnen van hun kind- en gezinsprogramma voor de komende verkiezingen voor en de Gezinsbond pakte vandaag uit met haar eisenbundel voor de volgende regering.

Naast het klimaat, het sociaal-economische en het internationale beleid, krijgt het kind een centrale plaats in het verkiezingsprogramma van SP.A. De partij wil één jaar ouderschapsverlof per kind. Moeder en vader beslissen zelf wie het verlof opneemt of hoe ze dat jaar onderling verdelen (dat zal hier ten huize dimboo rap geregeld zijn). Dat betekent ook dat alleenstaande ouders recht hebben op een vol jaar ouderschapsverlof (niks te vroeg, me dunkt). Vandaag, maar dat weet u ongetwijfeld wel, heeft elke ouder recht op drie maanden voltijds ouderschapsverlof (of een half jaar halftijds of 15 maanden vier vijfden).

Een voorstel dat zeker de steun zal krijgen van de Gezinsbond die in haar memorandum pleit voor één jaar ouderschapsverlof, verdeeld over beide ouders. De Gezinsbond wijst onze politici er ook op dat er in onze buurlanden al langere termijnen gelden en de bond wil op termijn dan ook één jaar ouderschapsverlof voor elke ouder.

Op het eerste zicht lijken de voorstellen van CD&V veel minder ambitieus (toch voor een gezinspartij). Inge Vervotte en co willen het zwangerschapsverlof met vijf week verlengen tot het Europese gemiddelde van 20 weken (daar zal A pas bij nummer 3 van kunnen profiteren) en de kinderbijslag laten mee evolueren met de groei van de welvaart. CD&V pleit ook voor een levenslooprekening, waarop werknemers jaarlijks tot maximaal tien procent van hun brutoloon kunnen sparen om later een periode van onbetaald verlof te kunnen financieren.

Eén jaar ouderschapsverlof, ik hoop dat het er ooit van komt. Per kind fijn, per ouder nog beter (anderzijds is per kind een extra stimulans om meer kinderen op de wereld te zetten). Dat doet er mij trouwens aan denken dat er hier nog enkele formulieren liggen die ik dringend moet invullen.

Technorati Tags: , , , , , ,

Geen opmerkingen: