07 januari 2007

Babyboom?

"Now, if we are even going to survive as a species, then we need to get the hell out of here and we need to start having babies!" - President Laura Roslin in Battlestar Galactica miniseries part 2.

Having babies, het is waarschijnlijk ook ons enige wapen in de strijd tegen de vergrijzing. Nog langer werken? Neen, bedankt.

Er zijn er duidelijk nog meer die de boodschap begrepen hebben. Want ik kan de koppels die momenteel samen met ons in blijde verwachting zijn, al lang niet meer op één hand tellen (en dan beperk ik mij nog tot de vrienden, kennissen en collega's).

Ik hoor u al luidop denken. Zijn we nu al niet met teveel? "The Population Dilemma", las ik recent in Wired. Terwijl heel wat ontwikkelingslanden, vaak tevergeefs, hun bevolkingsgroei onder controle proberen te krijgen, zetten de Westerse landen (Duitsland is een recent voorbeeld) hun inwoners met alle mogelijke middelen aan om zich te vermenigvuldigen.

En het is nodig. Zo kampt Rusland (samen met veel andere ex-Sovjetrepublieken en Oost-Europese landen zoals Polen, Roemenië, Tsjechië en Bulgarije) momenteel met een negatieve bevolkingsgroei. Elk jaar krimpt de bevolking in Rusland met 700.000 mensen. Ook in het zuiden van Afrika (Zuid-Afrika en Zimbabwe) zijn ze met steeds minder maar dan als gevolg van de verwoestende aidsepidemie. Zelfs in China zal men snel het één kind-beleid moeten laten varen om de bevolking op peil te houden. U moet er zelf maar eens de cijfers op nakijken.

Als we niet snel een tandje bijsteken (om een Leterme-uitdrukking te gebruiken) zal ook de bevolking in ons land inkrimpen (in Nederland verwachten ze al vanaf 2035 een krimp). Maar in het debat over de vergrijzing gaat het altijd maar over "langer werken". Om de pensioenen te betalen van de vijftigers die nu met een gouden handdruk mogen gaan vissen? Neen, onze regeringen doen lang niet genoeg om het "meer baby's" te stimuleren.

Technorati Tags: , , ,

Geen opmerkingen: