22 januari 2007

Luierzak

"Peeters wil selectieve inzameling luiers financieel steunen", lazen we vandaag op de telexen. "Selectief inzamelen van luierafval kan bijdragen tot het verminderen van het restafval en verdient dus financiële ondersteuning", zo laat de Vlaamse minister van Leefmilieu Kris Peeters weten in een persbericht.

"Samen goed sorteren = beter recyleren", alleen in Antwerpen hebben ze dat nog niet zo begrepen (herinner u de hoog oplopende discussies over de gescheiden huisvuilophaling tijdens de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen). Ik sta thuis in voor de afvalverwerking (ja, in mijn geval houdt dat meer in dan alleen maar op tijd de vuilniszakken buiten zetten). Dus in tegenstelling tot de gemiddelde Antwerpenaar weet ik perfect wat er wel en niet in de PMD-zak (neen, yoghurtpotjes niet) en GFT-bak mag.

In Gent staan we (wat had u gedacht) natuurlijk al jaren verder. "Afval. Het moet met minder!", luidt hier het ordewoord. W doet het in wasbare luiers. Ik heb nu even geen tijd om op te zoeken hoeveel volle vuilniszakken dat op jaarbasis uitspaart. Maar het zijn er veel. Als de luierzak binnenkort ingevoerd en gesubsidieerd wordt, dan moet een kleine aanmoedigingspremie voor wie zich de moeite getroost om wasbare luiers te gebruiken er wel af kunnen. Al was het maar omdat ik dan aan iets leuks kan denken terwijl ik de zoveelste kakluier van W sta uit te wassen (u dacht toch niet dat we dat zó in de wasmachine stopten?).

PS: in sommige Vlaamse gemeenten krijgen MIO-ouders (*) een premie, in Gent (nog?) niet.

(*) MIO = een bekend Italiaans merk van wasbare luiers.

PPS: over de titel van dit stukje, ik heb het woord niet uitgevonden maar het vat mijn mening over onze minister van Leefmilieu wel mooi in één woord samen.

Tags: , , , ,

2 opmerkingen:

Barton zei

'k Weet niet waar je't haalt maar in Antwerpen sorteren ze evenveel als in Gent hoor. Hier zijn er drie type zakken, een witte voor algemeen vuil, een blauwe voor PMD en een groene voor groenafval.

I.v.m. subsidie voor wasbare luiers. Begrijp je standpunt, maar zo zit de regering niet in elkaar. Ik krijg ook geen subsidie voor het niet hebben van een auto en het urenlang wachten op vertraagde treinen.

Geert zei

Je komt toch al gauw aan 1 volle vuilniszak per kind per week. Dat zijn zowat 50 vuilzakken op een jaar.

Mocht elk van die vuilzakken 10 kg wegen (meestal wegen ze wel nog iets meer), dan is dat 500 kg op 1 jaar.

Als de kindjes twee jaar luiers dragen (en met niet-wasbare luiers doen ze er langer over om zindelijk te worden) dan kom je toch al gauw aan zo maar eventjes 1 ton afval per kind.

Met onze drie kinderen hebben wij alvast (minstens) drie ton afval uitgespaard.