20 november 2006

Minority report

Dat de grote blackout de discussie over de uitstap uit kernenergie weer zou doen oplaaien, schreef ik. Lang heeft het niet geduurd. De heisa over het uitgelekte rapport van de, door de federale minister van Energie Marc Verwilghen (VLD) aangestelde, commissie Energie 2030 zal u ook wel niet ontgaan zijn. In het, nog "voorlopige", rapport stelt de commissie dat ons land zeker tot 2030 (W zal dan 25 zijn) niet zonder kernenergie kan. Toch niet als we de Kyoto-normen willen halen (de redenering is dat de kerncentrales zullen moeten worden vervangen door centrales op fossiele brandstoffen die CO2 uitstoten) en als we elektriciteit voor iedereen betaalbaar willen houden.

Zeer interessant in deze discussie vond ik het "minority report" van de klimaatdeskundige Jean-Pascal Van Ypersele (gelezen in mijn weekendkrant). De UCL-prof was als expert betrokken bij de studie van de commissie maar mocht van minister Verwilghen zijn kritiek niet wereldkundig maken voor dat rapport officieel was voorgesteld. Volgens Van Ypersele hanteerde de commissie een reeks hypotheses die onvermijdelijk tot een pronucleaire conclusie moesten leiden. Zo wordt kernenergie goedkoper voorgesteld dan ze in werkelijkheid is en werd te weinig rekening gehouden met de mogelijkheden van vernieuwende energietechnologieën. Ook het ethische aspect mag volgens de prof niet uit het oog worden verloren: "Ook de ethische vraag of we zomaar voor duizenden jaren kernafval kunnen achterlaten, moet worden beantwoord." Het rapport geeft ook geen aanzet tot de discussie over de energievoorziening op wereldvlak op lange termijn. "We moeten de overgang voorbereiden naar een energiesysteem dat gebaseerd is op zonne-energie", vindt Van Ypersele.

Ik heb de voorbije dagen anders ook nog waar weinig gehoord over de risico's die kernenergie inhoudt. Die er, naarmate de kerncentrales ouder worden, toch niet kleiner op zullen worden. We zijn Tsjernobyl toch nog niet vergeten? Neen, België is Oekraïne niet natuurlijk. Maar een tweede kans krijgen we niet. Er moet maar één enkele keer iets goed fout gaan, hier of in onze buurlanden, en we zijn allemaal de sigaar.

Technorati Tags: , , , , , , ,

Geen opmerkingen: