18 november 2006

Gedonder

Gisteren één krantenartikel over de actie van Animo in onze Peerstraat. "Animo laat het donderen in de Peerstraat", lazen we in Het Nieuwsblad. Ja, we worden er wel iets wijzer van.

De sociale huisvestingsmaatschappij heeft de hoop dat de eigenaar van de garageboxen alsnog verkoopt of onteigend wordt, opgegeven en werkt aan nieuwe plannen waarin de garageboxen "geïntegreerd" worden. Dit betekent natuurlijk dat er minder nieuwe woningen kunnen gebouwd worden of, en dat zou nog slechter nieuws zijn, dat het geplande parkje en speeltuin sneuvelen.

Marino Keulen, de Vlaamse minister van Wonen, verdedigt zijn beslissing om de eigenaar van de garageboxen niet te onteigenen:

"De onteigening van de garages was niet essentieel voor het project zoals het eerst door de huisvestingsmaatschappij ingediend werd. Die boxen zijn geen stadskanker. Bovendien kan je niet zomaar iemands broodwinning afpakken zonder hem daar billijk voor te vergoeden."

Je zou denken dat een minister van Wonen het inkorten van de wachtlijst voor een sociale woning en het opwaarderen van een hele buurt met groen en speelruimte belangrijker vindt dan enkele garageboxen. Toch zeker een minister van een partij die zich voortaan "progressief" wil profileren. Een gemiste kans.

Nu, ook met dit kleinschaliger project wordt de straat flink opgewaardeerd. En het zou mij dan ook niet verwonderen dat die eigenaar dan wél van zijn garageboxen af wil. En ze verkoopt aan de meestbiedende projectontwikkelaar die er dan een lelijk appartementsgebouw kan neerzetten. Een schone "broodwinning" is dat.

Tags: , , , , ,

Geen opmerkingen: