24 mei 2007

Propere stroom (bis)

Neen, ik heb geen kieskompas of een stemtest nodig om te weten op wie ik moet stemmen.

Hoe SP.A/Spirit denkt over kernenergie weten we intussen, maar wat staat hierover in de verkiezingsprogramma's van de andere partijen?

Groen!:

Groen! wil tegelijk werk maken van de geplande uitstap uit kernenergie. Nieuwe kerncentrales zijn geen oplossing voor het klimaatprobleem, en ook het langer openhouden van bestaande centrales is een slechte oplossing omwille van de veiligheidsproblemen, maar ook omdat noodzakelijke vernieuwingen in ons energiesysteem dan nodeloos vertraagd worden.

"Omdat noodzakelijke vernieuwingen in ons energiesysteem dan nodeloos vertraagd worden". My point exactly.

CD&V (terug te vinden in de "gedetailleerde versie" van hun verkiezingsprogramma):
Zolang er onzekerheid is over het bestaan van voldoende en betaalbare alternatieven voor wat we nodig (zullen) hebben aan elektriciteit en mits sluitende garanties voor een veilige exploitatie wil CD&V de optie om de levensduur van de bestaande kerncentrales te verlengen open houden.

Oftewel: het antwoord op de vraag "Wat is goed bestuur?". Trouwens, aangezien de houdbaarheidsdatum van onze kerncentrales nu al overschreden is, worden die fameuze "garanties voor een veilige exploitatie" elk jaar dat ze langer open blijven, minder sluitend.

N-VA:

De N-VA onderschrijft het principe van de uitstap uit kernenergie. Een sluiting van de bestaande kerncentrales vanaf 2015 lijkt ons evenwel niet realistisch. Momenteel zijn onvoldoende duurzame, milieuvriendelijke alternatieven voorhanden. Het stimuleren van onderzoek naar alternatieven dient een prioriteit te zijn.

"Het stimuleren van onderzoek naar alternatieven dient een prioriteit te zijn." Bravo. De sluiting van de kerncentrales op de lange baan schuiven zal zeker helpen.

Open VLD (terug te vinden in het "Open Klimaatplan"):

Daarom stelt Open Vld een derde weg voor. Daarbij blijven we bij de kernuitstap die we beslisten. De huidige reactoren die massa’s kernafval produceren hebben voor ons geen toekomst en moeten op termijn dicht. Wat wel toekomst heeft, is te investeren in het nieuwe, veelbelovende project van centrales van de vierde generatie. Het grote voordeel van deze vierde generatie is dat er nauwelijks nog kernafval overblijft en dat dat afval nog nauwelijks radioactief is.

"Hoe kunnen we zonder al te veel gezichtsverlies
terugkrabbelen?", vroegen ze zich bij Open VLD (die indertijd de kernuitstap mee heeft goedgekeurd) af. En Noel Slangen kon blijkbaar niks beters verzinnen. "Veelbelovend", dat vond Verhofstadt toen hij in 1988 minister van Wetenschapsbeleid was, ook van de kweekreactor (waarop die 4de generatie kernreactoren zijn gebaseerd) in het Duitse Kalkar en hij investeerde er (ten koste van windenergie) prompt 600 miljoen euro in. De Kalkar-reactor werd uiteindelijk nooit opgestart en omgebouwd tot het pretpark "Kernwasser Wunderland" ... (interessante lectuur over die vierde generatie)

Vlaams Belang:
Wij zijn tegenstanders van een niet-gefundeerde uitstap uit kernenergie, omdat deze onverantwoord is. Er zijn momenteel niet voldoende alternatieve energiebronnen. Elektriciteitscentrales die draaien op olie en steenkool, zijn meer vervuilend dan nucleaire centrales. Bovendien vergroten die energiebronnen onze afhankelijkheid van de instabiele oliestaten in het Midden-Oosten.

Merk op hoe VB ons probeert te misleiden door als alternatief voor kernenergie vervuilende elektriciteitscentrales op steenkool en olie naar voor te schuiven.

En ik was bijna Lijst Dedecker nog vergeten:

De wereld riskeert bij sluiting van de centrales tegen 2030 af te hangen van "vuile, onzekere en dure" energie. Dat blijkt uit het rapport "World Energy Outlook 2006" van het internationaal energieagentschap IEA. Het is dus onzinnig om een jaartal te plakken op het sluiten van onze kerncentrales. Vandaag beslissen om de kerncentrales vanaf 2015 te sluiten getuigt van onverantwoordelijke kortzichtigheid en gebrek aan gezond verstand.

De kennis om centrales aan te drijven door kernfusie (i.p.v. kernsplitsing zoals sinds de jaren 50) komt steeds dichterbij. Dan hebben we meteen een veilige, propere en oneindige bron van energie (zonder radioactief afval).

Nog meer sciencefiction! De eerste, experimentele kernfusiereactor die momenteel in het Zuid-Franse Cadarache wordt gebouwd zal ten vroegste in 2015 klaar zijn. Maar het is nog lang niet zeker dat kernfusie praktisch bruikbaar is om elektriciteit op te wekken. Gezond verstand, indeed.

Tags: ,

Geen opmerkingen: