16 mei 2007

Asbest (3)

"Ik ga dagelijks met mijn hondje wandelen in de Bourgoyen en sinds kort heeft hij last van een hoestje. Kan dat van het asbest komen?", wilde een mevrouw weten. Barst dan maar eens niet in lachen uit. Tom Balthazar gaf echter geen krimp en probeerde de mevrouw rustig en beleefd gerust te stellen. Chapeau!

De Wilde Plantenbeurs van Natuurpunt Gent die zondag normaal zou plaatsvinden in de Bourgoyen moest door de omstandigheden uitwijken naar het park van het kasteel Claeys-Bou├╝aert in Mariakerke. Wild groeiende planten genoeg in ons tuintje maar omdat onze schepen van Leefmilieu op de beurs meer uitleg zou geven over de asbestvervuiling, mocht W nog eens zijn fietshelm opzetten.

We zijn er een beetje wijzer van geworden. Zo zou pas op maandag 7 mei, en dus niet op vrijdag 4 mei (vlak voor het laatste warme en droge weekend) zoals we hadden gelezen in het persbericht van de Stad Gent, bekend zijn geraakt dat de stukjes eternitplaat die op de wandelpaden werden gevonden, asbest bevatten. Twee dagen later, op 9 mei, werden er luchtstalen genomen waar wel degelijk asbestsporen in werden gevonden, al lagen die ver onder de normen (lees: ongevaarlijk). Om helemaal op veilig te spelen en bijkomend onderzoek mogelijk te maken, werd het natuurgebied een dag later afgesloten.

Er werden zondag ook serieuze vragen gesteld. Waarom werden de buurtbewoners niet persoonlijk geïnformeerd? Dat zullen we zeker bekijken, antwoordde Balthazar. Die er duidelijk geen gras over liet groeien, want vanavond lag er een brief van de schepen op de mat. Een zeer goed opgestelde brief trouwens, met op de achterzijde een kopie van het interessante interview met Maurits Deridder, specialist arbeidsgezondheid van de Gentse universiteit, uit De Gentenaar.

Uit de brief onthouden we dat er gisteren (15 mei) 70 grondstalen werden genomen die nu geanalyseerd worden, dat er op verschillende tijdstippen en plaatsen bijkomende luchtmonsters zullen worden genomen en dat, van zodra alle resulaten bekend zijn, we meer uitleg krijgen op een informatievergadering. Het is genoteerd.

Tags: , ,

Geen opmerkingen: