23 december 2008

Zorgverlof

Vier op de vijf papa's wil graag extra zorgverlof, drie op vier ziet zelfs drie maanden verplicht verlof zitten. Dat blijkt uit een telefonisch onderzoek uitgevoerd op vraag van Vlaams minister van Gelijke Kansen Kathleen Van Brempt.

Als je weet dat heel wat mannen niet eens de tien dagen vaderschapsverlof opnemen waarop ze nu al recht hebben, verrast me dat wel enigszins. Of het moet zijn dat ze dat niet durven opnemen. Omdat ze bang zijn een promotie te mislopen of door de mannelijke collega's voor mietje te worden uitgemaakt (voor één keer vergeten ze de vrouwelijke collega's in wiens achting ze anders geweldig zouden stijgen).

Ik had het met veel plezier opgenomen, ongeacht het loonverlies. Maar aangezien onze beide jongens vlak voor de zomervakantie ter wereld kwamen heb ik voor beide wel een soortement zorgverlof gehad.

Anderzijds, die eerste maanden vliegen voorbij en het is niet dat je kinderen daarna plots geen zorg meer zouden nodig hebben. Wel integendeel. En dat brengt ons meteen bij het ouderschapsverlof. Een uitbreiding daarvan lijkt mij zinvoller. Trouwens, werd dat niet door álle politieke partijen beloofd tijdens de laatste federale verkiezingscampagne? Het is maar één van de vele loze beloftes.

Het doet er mij ook aan denken dat ik vier maand geleden mijn ouderschapsverlof vrijwillig vervroegd stop zette voor een nieuwe job. En dat ik die woensdag wel erg mis. Maar we gaan niet zeuren, ik heb verlof genoeg en volgend jaar ga ik zeker terug een paar woensdagen inlassen. Eén per maand, waarom niet.

Tags: ,

Geen opmerkingen: