18 maart 2008

Vaag

"Wacht op de tekst, u zal misschien verbaasd zijn dat hij zeer concreet is", verklaarde Yves Leterme zaterdagochtend. Twee dagen later blijkt het de zoveelste loze belofte. Want als het nieuwe regeerakkoord ergens in uitblinkt dan is het toch wel in vaagheid.

De uitbreiding van het ouderschapsverlof is daar een mooi voorbeeld van. Hierover zaten alle Vlaamse partijen vóór de verkiezingen nochtans min of meer op dezelfde lijn en hun verkiezingsprogramma's waren op dit punt heel concreet. Het compromis dat hierover uit de bus kwam is dat helaas veel minder. Meer zelfs, negen maand later blijft er van die verkiezingsbeloften eigenlijk niks meer over.

Het item "Privé en werk beter op elkaar afstemmen" van het regeerakkoord opent weliswaar nog met een mooie krachtlijn:

De regering wil dat de burgers opleiding, werk en gezin beter kunnen combineren en bovendien langer actief kunnen blijven.

Dan volgt er een alinea over de loopbaanrekening die "erop gericht is om mensen in staat te stellen om het ritme van hun loopbaan te moduleren, om de kwaliteit van de loopbaan te verbeteren en op een betere afstemming van het gezins- en het beroepsleven. Dit laat toe om een antwoord te bieden op de huidige evoluties van de arbeidsorganisatie." Leterme I vraagt de sociale partners om dit systeem te onderzoeken. Niet bepaald concreet dus. En het wordt er niet beter op:

De regering zal, in overleg met de sociale partners, na evaluatie van het gebruik van de bestaande verlofsystemen, bestuderen hoe bepaalde verlofstelsels zoals het ouderschapsverlof en het adoptieverlof, sterker en toegankelijker kunnen worden en het bevallingsverlof kan aangepast worden.

Aangezien de werkgeversorganisaties, met Unizo op kop, vierkant tegen zijn weten we nu al wat hiervan in huis zal komen. Helemaal niks. En natuurlijk zal het congres van de CD&V, de "gezinspartij", dit regeerakkoord morgen tafel dansend en met een staande ovatie goedkeuren. Proficiat.

Tags: , , ,

Geen opmerkingen: