19 maart 2008

Vaag (bis)

En hoe zit het met dat andere stokpaardje van mij, de uitstap uit kernenergie? CD&V pleitte tijdens de verkiezingscampagne voor het langer open houden van de kerncentrales, Open VLD diste dan weer onvervalste sciencefiction op met een pleidooi voor kerncentrales van de vierde generatie.

Niks van dit alles in het regeerakkoord van Leterme I. Meer zelfs, het woord kernenergie of kerncentrale komt in het hele document zelfs niet voor. Al verwijst het volgende zinnetje misschien wel naar die zogezegd groene kernenergie van Verhofstadt:

Binnen de grenzen van de federale bevoegdheden zal de regering het wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot hernieuwbare energie ondersteunen en herwaardeert ze de rol en de werking van het SCK en het IRE inbegrepen de internationale programma’s welke een vermindering van de halveringstijd van nucleaire afval beogen net zoals het onderzoek inzake medische isotopen.

Verder lezen we nog dit:

Om de Kyoto-doelstellingen en de Europese en internationale verplichtingen na te leven, met name betreffende hernieuwbare energie en uitstoot van broeikasgassen, de zelfvoorziening van ons land te vergroten, en de energiebevoorrading en structureel betaalbare prijzen te verzekeren, zal de regering voor het einde van juni 2008 een groep van nationale en internationale experts onder andere het IPCC installeren, om te onderzoeken wat op middellange en lange termijn de ideale energiemix in Belgiƫ moet zijn. Deze groep van experts zal haar verslag voorstellen om de regering in staat te stellen voor het einde van 2009 de nodige beslissingen te nemen. De regering zal de uitbouw van een net voor een gedecentraliseerde elektriciteitsproductie ondersteunen.

Een treffend voorbeeld van hoe Leterme I de heikele dossiers voor zich uit schuift. Of beter gezegd doorschuift naar een volgende regering. Want geen kat die gelooft dat Leterme I eind 2009 nog in het zadel zit.

Tags: , , ,

Geen opmerkingen: