16 maart 2008

Asbest (staartje)

De asbest-saga krijg toch nog een staartje.

Sta mij toe eerst even uw geheugen op te frissen. Bijna een jaar geleden werden er sporen van asbest gevonden in het gerecyleerde steenpuin dat werd gebruikt voor de heraanleg van de wandelpaden in de Bourgoyen-Ossemeersen (en later ook nog in het Sint-Baafskouterpark en de Groene Velden). De Bourgoyen werden een tijdlang afgesloten tot uit onderzoek bleek dat er niet echt gevaar was voor de volksgezondheid.

Maar, zo lezen we nu in de krant, omdat niet kan worden uitgesloten dat er op lange termijn (5-50 jaar) bij langdurige droge perioden en door erosie asbestvezels kunnen vrijkomen, beveelt de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) toch een gehele of gedeeltelijke sanering aan.

Daarom gaan de Stad Gent en de Vlaamse Landmaatschappij (opdrachtgever van de werken in de Bourgoyen-Ossemeersen en de Groene Velden) de aannemers die het steenpuin hebben aangevoerd in gebreke stellen. De paden moeten volledig afgegraven en opnieuw aangelegd worden met nieuw -en ik mag hopen asbestvrij- puin. Uit de Bourgoyen alleen al moet 4.200 ton puin worden verwijderd. Al zal het ongetwijfeld nog wel even duren (de juridische molen maalt traag) voor er terug bulldozers aan de slag gaan in de Bourgoyen.

Tot zover het nieuws uit onze achtertuin. En dan nu het weer?

Tags: ,

Geen opmerkingen: