11 maart 2006

Wijkgesprek Brugse Poort - Rooigem

Onze burgemeester Frank Beke en zijn ploeg trekken momenteel langs alle Gentse buurten voor een wijkgesprek. Gebiedsgerichte werking, heet dat. Daarmee wil de Stad Gent rond 6 verschillende thema's (leefomgeving, wonen, mobiliteit, veiligheid, gemeenschapsleven en vrije tijd, economie) de dialoog aangaan met bewoners en gebruikers. Neen, niet zomaar een vrijblijvend gesprek, het vormt de basis voor de opmaak van een heus programma waarin wordt omschreven waar de Stad met de wijk in de komende jaren naar toe wil. Gisterenavond was het in auditorium 2 van de Faculteit Psychologische en Pedagogische Wetenschappen in de Dunantlaan de beurt aan onze buurt: Brugse Poort-Rooigem.

In telegramstijl een aantal punten die me zijn bijgebleven:

De buurt Brugse Poort-Rooigem-Malem telt 15.000 inwoners. Op de vergadering vanavond waren om en bij de 120 mensen. Vooral ouderen, of zag ik dat verkeerd?

Na elk thema was er een vragenronde. Er was lang niet genoeg tijd om iedereen aan het woord te laten. Niet zomaar geklaag en gezaag, maar pertinente en goed onderbouwde vragen van mensen die duidelijk met hun buurt begaan zijn. Moderator Greet Riebels (Radio 2) deed dat trouwens erg goed.

Onze straat (Peerstraat) wordt pas ten vroegste in 2008 heraangelegd. Op relatief korte termijn komen er hier in de buurt wel 360 sociale woningen bij.

Heel wat vragen over het gebrek aan parkeerplaatsen. Nu, in onze straat is dat niet zo aan de orde en aangezien wij een garage hebben voor ons al helemaal niet. En meestal verplaatsen wij ons te voet en met de fiets.

Er zijn in Gent vorig jaar 28.000 PV's voor verkeersovertredingen uitgeschreven. In de Bevrijdingslaan werd geen enkele snelheidsovertreding vastgesteld. Daar moesten we allemaal eens om lachen. Sowieso mag je daar 50 wat eigenlijk te snel is. En vaak staan we daar toch gewoon stil, te wachten om een dubbelgeparkeerde auto in te halen.

Ja, het ligt niet aan ons. Aan de voetgangerslichten aan het kruispunt Rooigemlaan/Peerstraat mankeert echt iets. Ze springen aan de verkeerde kant op rood of helemaal niet. "Al jaren", volgens de vraagsteller. Benieuwd of het snel opgelost wordt.

De Stad Gent wil al jaren meer politieagenten in dienst nemen, zonder veel succes. En voor wijkdienst mensen vinden is nog moeilijker. Want wijkagenten doen weinig avond- en weekenduren en verdienen dus minder.

De laatste jaren is het aantal nachtwinkels in Gent verdubbeld, het aantal bel- en internetshops zelfs verviervoudigd. Met een wetsvoorstel dat momenteel voorligt in de Kamer zal Gent binnenkort iets aan die wildgroei kunnen doen.

Met allerlei maatregelen wil de Stad de kwaliteit van de winkels in de Bevrijdingslaan en Brugsesteenweg verhogen. Ja, leuke restaurants en hippe caf├ęs missen we daar zeker. Zaak openen in een leegstaand pand? Strijk tot 50.000 euro vestigingssubsidie op. Maar voor de Bevrijdingslaan/Brugsesteenweg ontving schepen Termont nog geen enkele aanvraag ...

"Net zoals honden kunnen sluikstorters niet lezen." - Lieven Decaluwe, schepen van Milieu, Groen en Gezondheid.

Technorati Tags: , , ,

Geen opmerkingen: